гр. София
ул. Околовръстен път No.87
(южна дъга, между бул."България" и бул."Черни връх" срещу ботаническата градина)
бизнес сграда CONDEX ет.1
    
телефони: 02/ 974 03 40, 974 34 32
факс: 02/ 975 38 98
GSM: 0888 626511, 0888 304212, 0888 907807
0888 904409, 0884 122114, 0884 160980
E-mail: truckparts@nelasms.com